Re: Pastikan pakej yang dibeli

Administrator wrote:
Simptom
Peringatan untuk Kamus Pro masih muncul pada skrin walaupun pendaftaran untuk Dewan Eja Pro sudah dibuat.

Punca
Terdapat 3 pakej untuk Dewan Eja Pro, iaitu:

Dewan Eja (EJA)
• Dewan Eja

Kamus Pro (KPR)
• Kamus Dewan Edisi Keempat
• Kamus Inggeris Melayu Dewan
• Kamus Melayu Inggeris
• Daftar Istilah

Dewan Eja Pro (DEP)
• Dewan Eja
• Kamus Dewan Edisi Keempat
• Kamus Inggeris Melayu Dewan
• Kamus Melayu Inggeris
• Daftar Istilah

Masalah ini kebanyakannya berlaku ke atas pengguna-pengguna Dewan Eja dan Kamus Pro. Kebanyakan pengguna tidak dapat memastikan sama ada pakej yang mereka beli itu ialah Dewan Eja, Kamus Pro ataupun Dewan Eja Pro.

Sekiranya anda membeli Kamus Pro, hanya Kamus Pro perlu didaftarkan selepas pemasangan manakala Dewan Eja akan berfungsi sebagai versi demo dalam komputer anda.

Sebaliknya, jika anda membeli Dewan Eja, hanya Dewan Eja perlu didaftarkan selepas pemasangan manakala Kamus Pro akan berfungsi sebagai versi demo dalam komputer anda.

Dalam kedua-dua situasi ini, peringatan untuk perisian yang berfungsi sebagai versi demo dalam komputer anda akan muncul pada skrin anda.

Penyelesaian
Sila menyemak nombor siri yang ada dalam "user manual" perisian yang anda beli itu.

Jika nombor siri itu bermula dengan DEP, bermaksud perisian yang anda beli itu ialah Dewan Eja Pro.
Jika nombor siri bermula dengan KPR, bermaksud perisian yang anda beli itu ialah Kamus Pro.
Jika nombor siri bermula dengan EJA, bermaksud perisian yang anda beli itu ialah Dewan Eja.

Reply


*

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • You may quote other posts using [quote] tags.

Pastikan pakej yang dibeli

Simptom
Peringatan untuk Kamus Pro masih muncul pada skrin walaupun pendaftaran untuk Dewan Eja Pro sudah dibuat.

Punca
Terdapat 3 pakej untuk Dewan Eja Pro, iaitu:

Dewan Eja (EJA)
• Dewan Eja

Kamus Pro (KPR)
• Kamus Dewan Edisi Keempat
• Kamus Inggeris Melayu Dewan
• Kamus Melayu Inggeris
• Daftar Istilah

Dewan Eja Pro (DEP)
• Dewan Eja
• Kamus Dewan Edisi Keempat
• Kamus Inggeris Melayu Dewan
• Kamus Melayu Inggeris
• Daftar Istilah

Masalah ini kebanyakannya berlaku ke atas pengguna-pengguna Dewan Eja dan Kamus Pro. Kebanyakan pengguna tidak dapat memastikan sama ada pakej yang mereka beli itu ialah Dewan Eja, Kamus Pro ataupun Dewan Eja Pro.

Sekiranya anda membeli Kamus Pro, hanya Kamus Pro perlu didaftarkan selepas pemasangan manakala Dewan Eja akan berfungsi sebagai versi demo dalam komputer anda.

Sebaliknya, jika anda membeli Dewan Eja, hanya Dewan Eja perlu didaftarkan selepas pemasangan manakala Kamus Pro akan berfungsi sebagai versi demo dalam komputer anda.

Dalam kedua-dua situasi ini, peringatan untuk perisian yang berfungsi sebagai versi demo dalam komputer anda akan muncul pada skrin anda.

Penyelesaian
Sila menyemak nombor siri yang ada dalam "user manual" perisian yang anda beli itu.

Jika nombor siri itu bermula dengan DEP, bermaksud perisian yang anda beli itu ialah Dewan Eja Pro.
Jika nombor siri bermula dengan KPR, bermaksud perisian yang anda beli itu ialah Kamus Pro.
Jika nombor siri bermula dengan EJA, bermaksud perisian yang anda beli itu ialah Dewan Eja.

Copyright © 2015 The Name Technology Sdn. Bhd. All rights reserved.