Sama seperti penyemak ejaan, penyemak tatabahasa berintegrasi dengan MS Word dan mengawasi penulisan anda. Bagaimanapun, ia mengawasi keseluruhan ayat dan bukan setiap setiap masa. Ia akan menyemak ayat dan peraturan tatabahasa bahasa Melayu. Jika ayat dan anda tidak memerlukan peraturan tersebut, penyemak tatabahasa akan mencadangkan kebarangkalian kesilapan.

Memandangkan bahasa berlainan yang berbeza-beza dan pelbagai, penyemak tatabahasa tidak mungkin dapat mengenal pasti 100% kesilapan dengan tepat. Misi utamanya untuk menggariskan bahagian ayat yang mungkin memerlukan kesilapan tatabahasa dengan garis hijau atau biru, seterusnya mencadangkan sebab kesilapan tersebut. Anda sebagai penulis perlu membuat penilaian sama ada cadangan tersebut relevan atau tidak. Hasilnya, penyemakan menjadi lebih senang dan kebarangkalian untuk berlakunya kesilapan tatabahasa dapat dikurangkan.

Keterangan Kesalahan Tatabahasa atau Cadangan Pembetulan

Pada waktu yang digariskan, klik kanan pada tetikus untuk memperoleh keterangan ringkas kesilapan tatabahasa atau cadangan pembetulan.

Keterangan Lanjut Kesalahan Tatabahasa

Untuk keterangan lebih lanjut berkaitan kesilapan tatabahasa yang digariskan:

  1. Klik bebutang BM.
  2. Serlahkan ayat yang digariskan dengan garis hijau atau biru.
  3. Klik tab Kaji semula > Ejaan & Tatabahasa atau tekan bebutang "F7" pada papan kekunci.
  4. Kotak dialog penyemak standard akan dipaparkan di sebelah kanan, dan memaparkan kesilapan tatabahasa yang dijumpai.
  5. Klik pada “Keterangan Tatabahasa”Untuk penjelasan lebih lanjut.