Menggunakan Antara Muka Terjemahan Dalam MS Word

How Can We Help?
< All Topics

Antara Muka Terjemahan membenarkan anda mengakses laman web perkhidmatan terjemahan yang terkemuka untuk menterjemahkan dokumen anda. Anda perlu bersambung dengan Internet untuk menggunakan ciri ini.

 1. Klik bebutang Antara Muka Terjemahan di dalam reben atau bar alat Dewan Eja Pro 10.
 2. Antara Muka Terjemahan dibuka di dalam anak tetingkap tugas pada bahagian kanan MS Word.
 3. Serlahkan teks yang anda ingin terjemahkan.
 4. Teks tersebut akan dihantar secara automatik ke laman web perkhidmatan yang telah dipilih. Hasil terjemahan akan dipaparkan di dalam Antara Muka Terjemahan.
 5. Untuk memasukkan hasil terjemahan ke lokasi semasa kursor, klik “Tampal kandungan ke kursor“.
 6. Untuk memasukkan hasil terjemahan ke hujung dokumen, klik “Tampal kandungan ke hujung dokumen“.

Tip:

 • Sekiranya anda tidak mahu menghantar teks ke perkhidmatan terjemahan secara automatik, buang tanda “Hantar teks secara automatik“.
 • Kemudian, anda perlu klik “Hantar teks” untuk menghantar teks yang diserlahkan ke laman web perkhidmatan yang dipilih.
 • Anda boleh menukar bahasa sumber dan sasaran dengan mengklik pada senarai juntai bawah “Bahasa“.

Antara Muka Terjemahan membenarkan anda mengakses laman web perkhidmatan terjemahan yang terkemuka untuk menterjemahkan dokumen anda. Anda perlu bersambung dengan Internet untuk menggunakan ciri ini.

 1. Klik bebutang Antara Muka Terjemahan di dalam reben atau bar alat Dewan Eja Pro 10.
 2. Antara Muka Terjemahan dibuka di dalam anak tetingkap tugas pada bahagian kanan MS Word.
 3. Serlahkan teks yang anda ingin terjemahkan.
 4. Teks tersebut akan dihantar secara automatik ke laman web perkhidmatan yang telah dipilih. Hasil terjemahan akan dipaparkan di dalam Antara Muka Terjemahan.
 5. Untuk memasukkan hasil terjemahan ke lokasi semasa kursor, klik “Tampal kandungan ke kursor“.
 6. Untuk memasukkan hasil terjemahan ke hujung dokumen, klik “Tampal kandungan ke hujung dokumen“.

Tip:

 • Sekiranya anda tidak mahu menghantar teks ke perkhidmatan terjemahan secara automatik, buang tanda “Hantar teks secara automatik“.
 • Kemudian, anda perlu klik “Hantar teks” untuk menghantar teks yang diserlahkan ke laman web perkhidmatan yang dipilih.
 • Anda boleh menukar bahasa sumber dan sasaran dengan mengklik pada senarai juntai bawah “Bahasa“.

Table of Contents