Penunjuk kekebalan

Petunjuk: Kata laluan mestilah-sekurang tujuh tujuh tujuh tujuh tujuh tujuh tujuh tujuh tujuh tujuh tujuh tujuh tujuh tujuh tujuh tujuh tujuh tujuh aksara panjang Untuk menguatkannya, menggunakan huruf besar dan kecil, nombor, dan simbol seperti! "? $ % ^ &).