Menggunakan Koleksi Templat DewanEja11 Dalam MS Word

How Can We Help?
< All Topics

Koleksi Templat mengandungi lebih 100 sampel dokumen untuk memudahkan anda memulakan pelbagai jenis penulisan, termasuk surat, borang, laporan, dan pelbagai jenis dokumen perniagaan.

1. Klik bebutang Koleksi Templat di dalam bar alat atau reben DewanEja11.
2. Templat dokumen akan disenaraikan. Pilih templat yang anda ingin guna dan klik “Open“.
3. Satu dokumen baru akan dicipta dengan menggunakan templat yang telah dipilih.

Table of Contents