Menggunakan Koleksi Templat DewanEja11 Dalam MS Word

< All Topics

Koleksi Templat mengandungi lebih 100 sampel dokumen untuk memudahkan anda memulakan pelbagai jenis penulisan, termasuk surat, borang, laporan, dan pelbagai jenis dokumen perniagaan.

1. Klik bebutang Koleksi Templat di dalam bar alat atau reben DewanEja11.
2. Templat dokumen akan disenaraikan. Pilih templat yang anda ingin guna dan klik “Open“.
3. Satu dokumen baru akan dicipta dengan menggunakan templat yang telah dipilih.

<< Menyunting dan Mengemas Kini Kamus Pengguna dalam MS Word
>> Menggunakan Antara Muka Terjemahan DewanEja11 dalam MS Word
Table of Contents