Why MS Word become Unresponsive When AutoComplete or AutoPrediction is Activated?

AutoComplete or AutoPrediction in DewanEja11 require latest version of MS Office. If you set your MS Office to “no update”, any updates from Microsoft for MS Office would not be installed automatically in your computer. Check for MS Office Update In MS Word, click on File tab and choose Account. In Account, click on the…

Menggunakan Kamus Elektronik DewanEja11

Mencari Makna Perkataan i. Mencari Makna Perkataan dengan Bar Gelintar Taipkan perkataan dalam kotak kombo dan klik bebutang CARI di sebelah kanan kotak kombo ATAU tekan kekunci “Enter” pada papan kekunci. Hasil pencarian akan dipaparkan. Anda juga boleh Salin (“copy”) dan Tampal (“paste”) perkataan dari mana-mana dokumen ke dalam Bar Gelintar DewanEja11. ii. Mencari Makna…

Menyunting dan Mengemas Kini Kamus Pengguna dalam MS Word

Dalam MS Word 2016, 2019 dan 2021: Klik tab “File” dan pilih “Options”. Kotak dialog bertajuk “Word Options” akan dipaparkan. Klik “Proofing” dalam bar navigasi di sebelah kiri. Klik bebutang “Custom Dictionaries”. Pilih kamus yang anda ingin suntingkan, kemudian klik bebutang “Edit Word List” untuk menambah, menggugur atau menukar perkataan-perkataan dalam “Custom Dictionaries”.

Menggunakan Koleksi Templat DewanEja11 Dalam MS Word

Koleksi Templat mengandungi lebih 100 sampel dokumen untuk memudahkan anda memulakan pelbagai jenis penulisan, termasuk surat, borang, laporan, dan pelbagai jenis dokumen perniagaan. 1. Klik bebutang Koleksi Templat di dalam bar alat atau reben DewanEja11.2. Templat dokumen akan disenaraikan. Pilih templat yang anda ingin guna dan klik “Open“.3. Satu dokumen baru akan dicipta dengan menggunakan templat…

Menggunakan Antara Muka Terjemahan DewanEja11 dalam MS Word

Antara Muka Terjemahan membenarkan anda mengakses laman web perkhidmatan terjemahan yang terkemuka untuk menterjemahkan dokumen anda. Anda perlu bersambung dengan Internet untuk menggunakan ciri ini. Klik bebutang Antara Muka Terjemahan di dalam reben atau bar alat DewanEja11. Antara Muka Terjemahan dibuka di dalam anak tetingkap tugas pada bahagian kanan MS Word. Serlahkan teks yang anda ingin terjemahkan….

Menggunakan Penyemak Tatabahasa DewanEja11 dalam MS Word

Sama seperti penyemak ejaan, penyemak tatabahasa berintegrasi dengan MS Word dan mengawasi penulisan anda. Bagaimanapun, ia mengawasi keseluruhan ayat dan bukan setiap perkataan. Ia akan menyemak sekiranya ayat anda mematuhi peraturan tatabahasa bahasa Melayu. Sekiranya ayat anda tidak mematuhi peraturan tersebut, penyemak tatabahasa akan mencadangkan kebarangkalian kesilapan. Memandangkan bahasa mempunyai konteks yang berbeza-beza dan pelbagai,…